Dotacje dla samorządów i przedsiębiorców

Identyfikacja odpowiednich programów, wsparcie informacyjne, opracowanie wniosku oraz dodatkowych studiów i analiz, rozliczenie i monitorowanie.

Strategie, programy i analizy dla samorządów i przedsiębiorców

Opracowujemy strategie, programy, studia wykonalności, biznesplany, analizy środowiskowe, raporty ...

Badania społeczne i rynkowe

Realizujemy badania społeczne i gospodarcze dla samorządów, badania marketingowe i analizy rynku dla firm, opracowujemy wyniki badań i raporty.

Aktualności

08
01.22

Znamy już planowane terminy naboru do Programu LIFE w 2022 roku.

08
01.22

Dofinansowanie do 95% dla wszystkich samorządów lub do 98% kosztów kwalifikowanych dla gmin popegeerowskich.