Analiza statystyczna danych i przygotowanie raportu z badań

Oferujemy pomoc w obróbce statystycznej zebranych danych. Dane poddajemy oczyszczeniu a następnie, zgodnie z sugestiami klienta i potrzebami – analizie, w tym analizie statystycznej. Poziom zaawansowania analiz zależy od potrzeb i charakteru zebranych danych.

Oferujemy także wsparcie w przygotowaniu raportu z badań, obejmującego zarówno część metodyczną, jak i właściwy opis wyników.