Współpraca projektowa

Rozwiązywaniu problemów społecznych lub kreowaniu nowych idei towarzyszy współpraca różnych organizacji i podmiotów. 

Oferujemy instytucjom publicznym i organizacjom pozarządowym:

  • możliwość wspólnego kreowania pomysłów na innowacyjne projekty w obszarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym,
  • współpracę przy realizacji projektów społecznych, analitycznych lub badawczych,
  • możliwość realizacji wspólnych projektów szkoleniowo-doradczych,
  • kojarzenie partnerów społecznych, 
  • pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania na realizację projektów oraz działalności społecznej.