Pozyskiwanie dotacji

Oferujemy kompleksową obsługę procesu pozyskiwania funduszy zewnętrznych (rządowych, samorządowych, unijnych, norweskich, szwajcarskich, międzynarodowych) od identyfikacji i dopasowania odpowiednich programów dotacyjnych, poprzez wsparcie informacyjne, opracowanie i złożenie wniosku, aż po zarządzanie projektem.

img

W ramach tej kategorii usług mieści się doradztwo i opracowywanie „pod klucz” dokumentacji aplikacyjnej. W ramach usług realizujemy:

  • doradztwo w zakresie wyboru programu, z którego można pozyskać dofinansowanie na określone inwestycje,
  • przygotowanie wniosku wraz z załącznikami,
  • przygotowanie studium wykonalności inwestycji,
  • raportowanie i rozliczenie projektu,
  • monitorowanie osiągnięcia wskaźników rezultatów.