Wsparcie metodyczne w procesie badawczym

Oferujemy pomoc w zaplanowaniu całego procesu badawczego lub jego części, np. wyznaczenie celów badawczych, wybór metod i technik badawczych, dobór próby, opracowanie narzędzi badawczych (kwestionariusza, scenariusza w zależności od metody badawczej).