Dokumentacja środowiskowa

Oferujemy samorządom kompleksowe usługi doradcze w zakresie przygotowania dokumentacji środowiskowej:

 • programy ochrony środowiska,
 • plany gospodarki niskoemisyjnej,
 • raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • strategiczne oceny oddziaływania na środowisko,
 • programów usuwania azbestu,
 • programy ograniczania niskiej emisji,
 • programy rozwoju elektromobilności miejskiej/ gminnej,
 • opracowanie kart inwestycyjnych przedsięwzięć (KIP) niezbędnych w procesie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,
 • wsparcie w procedurze uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,
 • analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu dla inwestycji na etapie opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
 • analizy rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku na etapie opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
 • inne.