Badania marketingowe

Badania marketingowe to szeroka grupa badań (pierwotnych i wtórnych) mających na celu ułatwienie podejmowania strategicznych decyzji w firmie.

Wyniki tych badań służą do lepszego poznania klientów, ale również zaplanowania działań marketingowych i oceny ich skuteczności.

Realizujemy następujące badania rynkowe:

  • analizy klientów (profil, identyfikacja potrzeb, badanie zachowań),
  • badania satysfakcji klientów,
  • badania efektywności instrumentów marketingowych,
  • badania konkurentów, 
  • badania możliwości wprowadzania nowych produktów na rynek,
  • badania struktury, dynamiki i rentowności sprzedaży,
  • inne.