Dotacje

Oferujemy kompleksową obsługę procesu pozyskiwania funduszy zewnętrznych od identyfikacji i dopasowania odpowiednich programów dotacyjnych, poprzez wsparcie informacyjne, opracowanie i złożenie wniosku, aż po zarządzanie projektem i jego rozliczenie.

W ramach usług realizujemy:

  • doradztwo w zakresie wyboru programu, z którego można pozyskać dofinansowanie na określone inwestycje lub działania,
  • przygotowanie wniosku wraz z załącznikami,
  • przygotowanie studium wykonalności inwestycji,
  • raportowanie i rozliczenie projektu.