Dokumenty związane z ochroną zabytków

Przygotowujemy dokumenty zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z późn. zm.):

  • ewidencję zabytków w postaci kart adresowych wraz z dokumentacją fotograficzną,
  • gminne programy opieki nad zabytkami,
  • plany ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

Przeprowadzamy pełne inwentaryzacje i dbamy o realizację wszystkich procedur.