OFERTA DLA NAUKI

Uczelniom, jednostkom badawczym, grupom naukowców oraz pojedynczym badaczom oferujemy wsparcie metodyczne w procesie badawczym, dobór metod, przygotowanie narzędzi oraz analizę statystyczną danych i przygotowanie raportu z badań. 

Oferujemy także przygotowanie i realizację projektów badawczo-rozwojowych, w tym z biznesem; pozyskanie finansowania, zarządzanie projektem oraz usługi związane z rozliczaniem i monitorowaniem rezultatów projektu.

Oferta szczegółowa: