Pozyskiwanie dotacji i zewnętrznego finansowania

Oferujemy kompleksową obsługę procesu pozyskiwania dotacji od identyfikacji i dopasowania odpowiednich programów pomocowych, poprzez wsparcie informacyjne, opracowanie i złożenie wniosku, aż po zarządzanie projektem inwestycyjnym i rozliczenie.

W ramach usług realizujemy:

  • doradztwo w zakresie wyboru programu, z którego można pozyskać dofinansowanie na określone inwestycje,
  • przygotowywanie wniosku wraz z załącznikami,
  • przygotowanie biznesplanu,
  • raportowanie i rozliczanie projektów.